دردسر های شیرین

 

من در اين تاريكي
فكر يك بره روشن هستم
كه بيايد علف خستگي ام را بچرد.

من در اين تاريكي
امتدادتر بازوهايم را
زير باراني مي بينم
كه دعاهاي نخستين بشر را تر كرد.

من در اين تاريكي
در گشودم به چمن هاي قديم،
به طلايي هايي، كه به ديوار اساطير تماشا كرديم.

من در اين تاريكي
ريشه ها را ديدم
و براي بته نورس مرگ ، آب را معني كردم.


سهراب سپهری

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٤ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast