دردسر های شیرین

من و همسرم یک زندگی عاشقانه داریم زیرا...

من و همسرم یک زندگی عاشقانه داریم زیرا...
    
    1 - برای همدیگر وقت صرف می‌کنیم‌.
    2 - به همه می‌گویم که دوستش دارم‌.
    3 - برای قدردانی از محبت‌هایش‌، نامة عاشقانه‌ای برایش می‌نویسم‌.
    4 - در جمع از او تعریف می‌کنم‌.
    5 - وقتی غمگین است سعی می‌کنم ناراحتی‌اش را بفهمم و او را درک کنم‌.
    6 - همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی او را سهیم می‌کنم قبل از این که دیگران چیزی بدانند.
    7 - در همه مراحل زندگی باهم برنامه ریزی می‌کنیم‌.
    8 - همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می‌دهم‌.
    9 - آرامش را در همه حال حفظ می‌کنم‌.
    10 - باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می‌کنم‌.
    11 - پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک‌، شب‌ها همه چیز را برایش تعریف می‌کنم‌.
    12 - اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می‌گویم‌.
    13 - به کارهایی که برایم انجام می‌دهد توجه می‌کنم و قدردان محبت‌های او هستم‌.
    14 - ازدواجمان را از موهبت‌های الهی می‌دانم‌.
    15 - برای سلامتی‌اش صدقه می‌دهم‌.
    16 - در یک مکان یادداشتی محبت‌آمیز برایش پنهان می‌کنم و او را راهنمایی می‌کنم تا پیدایش کند.
    17 - در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می‌کنم‌.
    18 - سعی می‌کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم‌.
    19 - کارهایی که نشان دهندة محبتم نسبت به اوست برایش انجام می‌دهم‌.
    20 - هرگاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر می‌کنم‌.
    21 - اگر احساس کنم از وسایل شخصی‌اش چیزی کم دارد ولی خودش نمی‌خرد، حتماً برایش تهیه می‌کنم‌.
    22 - همه هدایایی را که به من داده است‌، از صمیم قلب دوست دارم‌.
    23 - همیشه دل آرام یکدیگر هستیم‌

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۸ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast