دردسر های شیرین

LOGAN يا ال 90 يا تندر

اين ماشين جديدي كه شركت رنوي فرانسه با همكار دو شركت سايژا و ايران خودرو دارند كم كم مثل لاك پشت وارد بازار مي كنند تا مثل پزو SD ضزبه نخوره و بتونن خوب به مردم ايران به هموطناشون قالب كنند.
پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast