دردسر های شیرین

خرت و پرت

ایت بخش جدیدا باز شده من میخوام در این قسمت یکسری از اصول انسان را بگم که توی ربع قرن زندگی  به اونها دست یافتم.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast