دردسر های شیرین

یک شعر از فروغ فرخزاد

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast