دردسر های شیرین

سفر شمال

سلام امروز 5 روز که ندا رو ندیدم. الان هم 3 روزه که شمال رفتند. دلم واسش تنگ شده. البته من دیروز موهامو کوتاه کردم. فکر کنم خیلی خیلی کوتاه کردم. امیدوارم خوشش بیاد.کوچه
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم.
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم.
شدم آن عاشق مستانه که بودم.

فریدون مشیری


پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast