دردسر های شیرین

کنترل

کاش کنترلی داشتیم تا در زمان شادیهایمان دکمه تکرار آن را می زدیم . و چند بار دیگر لذت می بردیم تا از یاد نبریم.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast