دردسر های شیرین

ایشالا پیر شی

امروز دوستم کاظم بعد از 8 روز کما در گذشت. صبح توی رختخواب بودم که یکی از دوستان زنگ زد و این خبر را داد. نمودونم دنیا چرا اینطوریه . کاظم 30 سالش بود و هنوز ازدواج نکرده بود. ما با هم حدود 1 سال و 2 ماه دوست بودیم وهنوزم هستیم. امروز بردنش بهشت زهرا و به عالم خاک سپردنش.

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast