دردسر های شیرین

 

بنام خالق اشك و تنهايی

 

دوست دارم دنياي ناگهان تمام شود همه بروند همه خاموش شوند همه غبار شوند و فقط من و تو بمانيم.و

چشمان تو همه جا را روشن كند.وقتي از تو دورم روزها خورشيد را به بهانه ي ديدن تو به اتاقم مي آورم و

شب هنگام ماه را توي دفتر شعرم مي نشانم اين چيز غريبي نيست كه تو به همه چيز شبيه هستي

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٤ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast