دردسر های شیرین

 

سلام

واقعا راست گفتند که

                         < فاصله عشق و تنفر به اندازه يک تار موست>

امروز من اين رو احساس کردم

الان تازه تلفنم به ندا تموم شد امروز يه سوء تفاهم پيش اومد

و من اون رو ناراحت کردم  الان هم ناراحتم هر کاری کردم از دلش در بيارم

نشد گفت :خودش در مياد 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٤ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast