دردسر های شیرین

 

دختر شخصيتی ناشناخته:

به نظر من از لحاظ رفتار دختر ها دو نوعند


 

 

نوع دوم که من خيلی می پسندم که نمونه بارزش نداست

اين نوع دختر ها ارزش وجودی خودشون رو می دونند و به خاطر هر پسری خودشون

رو اسير نمی کنند

و هيچ وقت تو خيابان دنبال دوست نمی گردند. و وقتی به کسی وابسته می شوند

ديگه نمی تونند از اون جدا بشوند

مثلا حدود دو هفته پيش وقتی به ندا زنگ زدم بع از حال و احوال پرسی

گفت: يه چيزی می پرسم راستشو می گی

تعجب کردم هيچ وقت اين طوری صحبت نمی کرد

گفتم:بستگی داره چقدر خصوصيه

گفت: کم

گفتم: بگو

گفت :تو سيگار می کشی

گفتم:نه چطور مگه

گفت: امروز دختر دايم بهم زنگ زد گفت محمد رو تو خيابون ديدم که سيگار می کشيد

و وقتی اينو شنيدم يه جوری شدم نزديک بود گريه کنم ......

 

اقعا حال کردم که اينقدر من براش مهم بودم

اين يه نمونه از اخلاق دختران نوع دوم بود

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - m&n

 

سلام

اسم من محمد

ندا هم دوست دخترمه

حدود يک ماه که با هم دوست شديم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast